EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


37. Staří lidé bez domova

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

37. Staří lidé bez domova

´(Poučení zde uvedené podala sestra Whiteová na shromáždění pod širým nebem v Brisbane v Austrálii. Další radu o tomto námětu je možno nalézt v knize „Welfare Ministry“, pp. 237,238. - Sestavovatelé)

V devět hodin se setkáváme ve velkém stanu s několika bratřími, abychom hovořili o věci, která nás neustále zaměstnává - totiž problém starých lidí bez domova. Co s nimi bude?

Světlo, které jsem od Pána opakovaně dostala, znělo: „Ať každá rodina pečuje o své příbuzné tak, že se o ně vhodně postará. Není-li to možné, pak by měl břemeno nést sbor. Jestliže církev bude dobročinná, Pán ji požehná. Jsou to chudí, kteří náleží Pánu a nesmějí být ponecháni nešťastní a v nouzi.

Nemůže-li toto dělat sbor, pak se toho musí ujmout sdružení a udělat opatření ve prospěch těchto chudých, kteří patří Bohu. Také pro sirotky by mělo být učiněno opatření. Jestliže se o ně nemohou starat jejich příbuzní, pak se musí o ně starat sbor nebo sdružení a umístit je ve vhodných domácnostech.

- MS 151, 1898.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy