EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


36. Opatření pro případ nouze

Vybraná poselství - Svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

36. Opatření pro případ nouze

Je třeba soustavně spořit

Každý týden by sis měl odložit 5 nebo 10 dolarů, které bys použil jedině v případě nemoci. Budeš-li šetrný, můžeš něco uložit na úrok. Při rozumném hospodaření si můžeš něco ušetřit, až si zaplatíš své dluhy.

- Letter 29, 1884.

Znala jsem jednu rodinu s příjmem 2O dolarů týdně, která tuto částku utratila do posledního penny, zatímco jiná rodina, stejně početná, s příjmem pouhých 12 dolarů týdně si dávala stranou jeden nebo dva dolary týdně. Dokázala to, protože nekupovala věci zdánlivě potřebné, protože se bez nich mohla obejít.

- Letter 156, 1901.

Připravit se na dobu, kdy budou příjmy menší

Kdybys správně hospodařil mohl bys dnes mít dostatek finančních prostředků pro případ náhlé potřeby i na podporu Boží věci. Měl by sis dát každý týden část své mzdy stranou a použít jí jedině v krajní nouzi nebo pro dary určené Bohu jako splátku za vše, co dobrého jsi přijal….

Peníze, které jsi vydělal jsi nevydával rozumně a hospodárně tak, aby v případě tvé nemoci měla rodina reservu, z níž by mohla žít. Tvá rodina by měla mít nějakou částku, z níž by mohla žít, kdyby ses snad dostal do problémů.

- Letter 5, 1877.

Mladý muž má dobře hospodařit, aby něco ušetřil

Jisté je, že jsi ve všem nehospodařil šetrně, jinak by ses teď mohl pochlubit úsporami, jako s výsledkem své hospodárnosti, která je u každého mladého člověka chvályhodná. Měl by sis zvyknout vytvořit si z části své týdenní mzdy reservu a odložit si každý týden stranou určitou částku, na kterou se nesmí sáhnout….

Pro mladého člověka, jako jsi ty, by nemělo být těžké našetřit si určitou částku, abys v případě nemoci nebyl závislý na dobročinnosti jiných. Vyžaduje to - kromě píle v zaměstnání - dovést se vesele zříct zábav, ba poznat někdy i nouzi, pokud tím neohrožuješ zdraví. Zbytečně jsi utrácel mnoho peněz, které by teď nesly úroky, z nichž bys měl užitek….

I ze své neveliké mzdy bys byl mohl získat částku jako reservu pro případ potřeby. Peníze se mohly investovat do pozemků, které by stoupaly v ceně. Jestliže mladý člověk spotřebuje svůj výdělek do posledního dolaru, ukazuje tím, že nedovede počítat ani myslet do budoucna.

Poněvadž my smrtelníci máme tělo, hlavy i srdce, o něž se musíme starat, musíme učinit nějaké opatření, abychom si udrželi slušné postavení. Nemyslím tím, že se máme snad chtít vyrovnat lidem světového měřítka - to opravdu ne, ale měli bychom ovlivňovat dobro ve světě. Máme všem prokazovat lásku, pochopení a něžné bratrství.

- Letter 41, 1877.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy