EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Všechno náleží Pánu

Svědectví pro kazatele


Rejstřík - na začátek na začátek

Všechno náleží Pánu

Celé naše tělo, ve kterém sídlí dočasně život a skrze něž pracuje, náleží Pánu. Nemáme práva zanedbávat některou část živého ústrojí. Každá jeho částka jest vlastnictvím Páně. Poznání našeho vlastního tělesného ústrojí mělo by nás poučit, že je každý úd ve službě našeho Pána, jako nástroj spravedlnosti.

Nikdo jiný, než Bůh sám může si podmanit pýchu lidského srdce. Nemůžeme se sami zachránit, ani se obnovit. V nebeských dvorcích nebude zpívána píseň: Mně, který jsem sebe miloval, sám se očistil, sám se vykoupil, mně náleží sláva a čest, požehnání a chvála. To však je základním tónem písně, kterou zpívají tak mnozí v tomto světě. Nevědí a nechtějí vědět, co to znamená být tichý a pokorný srdcem. Nezáleží jim na tom, že to nevědí, jen když se tomu mohou vyhnout. Celé evangelium je shrnuto v učení o Kristu, Jeho tichosti a pokoře. Co znamená ospravedlnění z víry? Je to dílo Boží, které lidskou slávu snižuje do prachu a pro člověka vykonává to, co není v jeho moci, aby sám vykonal. Special TM, and Workers, No. 9.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy