EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Vyučování zdravotní reformě názornými lekcemi

Svědectví pro církev - svazek šestý


Rejstřík - na začátek na začátek

Vyučování zdravotní reformě názornými lekcemi

6T 112 Veliká shromáždění našeho lidu jsou skvělou ilustrací zásad zdravotní reformy. Před několika lety se na těchto shromážděních mnoho mluvilo o zdravotní reformě a užitku vegetariánské stravy, současně se však podávala masitá jídla ve stanových jídelnách a prodávaly se různé nezdravé potraviny. Víra bez skutků je mrtvá a poučení o zdravotní reformě zapírané životem nepůsobí tím nejhlubším dojmem. Na pozdějších stanových shromážděních vedoucí poučovali příkladem i radou. V táborových jídelnách se nepodávalo žádné maso, ale ovoce, obilniny a hojnost zeleniny. Když se návštěvníci ptají na nedostatek masitých pokrmů, jasně se to zdůvodní, že maso není tím nejzdravějším pokrmem.

Vzhledem k tomu, že se blíží skonání věků, musíme ke zdravotní reformě a křesťanské střídmosti zaujímat stále bližší stanovisko a předkládat ho určitěji a rozhodněji. Ustavičně se musíme snažit poučovat lid nejen slovy, ale hlavně svým životem. Poučení a život spolupůsobí výmluvným vlivem.

Na stanovém shromáždění bychom měli poučovat lid o zdravotních otázkách. Na našich shromážděních v Austrálii jsme denně přednášeli o zdravotních problémech. Vzbudilo to velký zájem. Na pozemku byl stan pro lékaře a ošetřovatelky. Mnozí tu hledali a dostali lékařskou radu zdarma. Tisíce návštěvníků přišlo na přednášky a na konci stanového shromáždění se lid nespokojil jen s tím, co se dověděl. V některých městech, kde se stanové shromáždění konalo, 6T 113 požádali občané, aby bylo zřízeno nějaké sanitní oddělení a slíbili spolupráci. V několika městech začalo dílo s dobrými úspěchy. Zdravotní ústav řádně spravován představuje naše dílo v nových polích a není pouze k užitku lidu, nýbrž pracovníci tohoto ústavu mohou být dobrou pomocí evangelistům.

V každém městě kde máme sbor, je nutno zřídit ošetřovnu. V domovech našich členů je jen málo možností najít místo a pomůcky k náležitému ošetření nemocných. Měli bychom opatřit místo, kde bychom ošetřovali běžné případy. Budova může být zcela obyčejná, snad bez půvabu, měla by však být vybavena potřebným zařízením, nutným pro ošetřovnu. Toto vše pod moudrým vedením může být požehnáním nejen našemu lidu, ale také našim bližním a prostředkem upozornění mnohých na zdravotní zásady.

Je Božím záměrem, aby v každé části našeho světa byly zřízeny zdravotní instituce jako odvětví evangelijního díla. Tyto instituce mají být Jeho nástrojem k dosažení jisté třídy, kterou jinak nelze získat. Nemusí to být veliké budovy, měly by však být vybaveny k účinné službě.

Počátky lze učinit v každém známějším místě, kde se stanové shromáždění koná. Začátky mohou být malé, postupně podle okolností dílo vzroste. Spočítejte si všechna vydání, abyste měli jistotu, že vše stačíte dobudovat. Pokud možno vyprazdňujte pokladnu co nejméně. Potřebujeme věřící a šetrné lidi, kteří dovedou hospodárně pracovat. Naše ústavy musí být vybudovány i z omezených prostředků. Pro začátek se často dají koupit levné budovy.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy