EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Vyučování náboženství v rodině

Svědectví pro církev - svazek šestý


Rejstřík - na začátek na začátek

Vyučování náboženství v rodině

6T 119 Kdo přináší světu poslední poselství milosti, by si měl pokládat za svou povinnost poučit rodiče o zbožnosti v rodinném kruhu. Velké reformační hnutí musí začít tím, že otcové a matky budou obeznámeni se zásadami božského zákona. Když objasníme požadavky zákona a přesvědčíme muže a ženy, že poslušnost zákona je jejich povinností, pak bychom jim měli ukázat, že jsou svým rozhodnutím odpovědni nejen za sebe, ale i za své děti. Poukažme jim, že poslušnost slova Božího je jedinou naší ochranou proti zlu, které žene svět do záhuby. Rodiče dávají svým dětem buď příklad poslušnosti, nebo příklad přestoupení. Jejich příklad a jejich učení ve většině případů rozhodne o věčném osudu jejich domova. Děti budou v životě takové, jaké je rodiče vychovali.

Kdybychom rodiče vedli k tomu, aby sledovaly výsledky svého počínání, mohli by poznat, jak svým příkladem utvrzují a rozmnožují buď moc hříchu nebo moc spravedlnosti, jistě by nastala změna. Mnozí by zničili kouzlo tradice a návyku.
Kazatelé by měli toto všechno klást na srdce svým sborům. Zbystřete svědomí rodičů, aby poznali své vážné, dlouho zanedbávané povinnosti. To odstraní ducha farizejství a odporu proti pravdě tak, jak to nemůže způsobit nic jiného. Zbožnost v domově je naší velkou nadějí a bude dobrým předpokladem k obrácení celé rodiny k Boží pravdě.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy