EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Část 4. BDĚTE

Svědectví pro církev - svazek osmý


Rejstřík - na začátek na začátek

Část 4. BDĚTE

8T 213 "Bděte, stůjte u víře, zmužile sobě počínejte, buďte silní. Všecky věci vaše ať se dějí v lásce." 1.Kor.16,13-14.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy