EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


SVĚDECTVÍ PRO CÍRKEV ČÍSLO 15 - 2T 9 - Úvod

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

SVĚDECTVÍ PRO CÍRKEV ČÍSLO 15 - 2T 9 - Úvod

Moji bratři a moje sestry sotva tak brzy očekávají toto číslo mých svědectví. Měla jsem však po ruce mnoho osobních svědectví, z nichž některá jsou otištěna na následujících stránkách. A neznám lepší způsob, jak podat mé názory na všeobecná nebezpečí, omyly a povinnosti všech, kteří milují Boha a zachovávají Jeho přikázání, než jim dát toto svědectví. Není snad přímějšího a působivějšího způsobu, jak předložit to, co mi Pán ukázal.

Bylo důležité, abyste Svědectví č.14 dostali několik dnů před Generální konferencí. Proto bylo číslo 14 urychleně vytištěno dříve, než jsem měla čas připravit důležitý materiál pro ně určený. Ve skutečnosti však v čísle 14 nebylo pro něj místo. Proto, že mám nyní po ruce dostatečné množství materiálu pro Svědectví č. 15, předkládám vám je s modlitbou, aby je provázelo Boží požehnání a aby prospělo Jeho drahému lidu.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy