EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Jak vést společenské shromáždění

Svědectví pro církev - svazek druhý


Rejstřík - na začátek na začátek

Jak vést společenské shromáždění

Bylo mi zjeveno, bratře M, že na sobě musíš vykonat velkou práci dříve, než začneš vykonávat vliv ve shromáždění, abys napravil jeho omyly a přivedl ho na správnou cestu. Nevlastníš pokoru mysli, kterou můžeš zasáhnout srdce Božího lidu. Jsi přepjatý. Potřebuješ zkoumat své vlastní pohnutky a své vlastní skutky, abys viděl, jestli tvé oko spočívá jenom na slávě Boží. Ani bratr O, ani ty sám, nejsi přesně schopen vyhovovat potřebám mládí a církvi všeobecně. Nepřicházíš k prostotě, abys nejlepším způsobem pochopil, jak jim pomoci. To nemá na tebe a na bratra O nejlepší vliv, abyste vstali ze svých míst a zaujali místo na kazatelně před lidem. Když zaujímáš toto postavení, cítíš, že musíš říci nebo učinit něco v souladu s postavením, které jsi zaujal. Na místo toho, abys vstal a promluvil několik slov k věci, často vedeš rozvláčné poznámky, které opravdu zraňují ducha shromáždění. Mnozí cítí úlevu, jestliže se posadíš. Kdybys byl na nějakém venkovském shromáždění, kde je jenom málo lidí, byly by k využití času takové rozvláčné poznámky oceněny více.

Dílo Páně je velkou prací a moudří lidé se jí opravdu věnují. Jsou žádaní muži, kteří se mohou přizpůsobit potřebám lidu. Jestliže očekáváš, že pomůžeš lidu, nesmíš zaujímat postavení nad nimi 2T 420 nadřazené, nýbrž sejít dolů mezi ně. Toto je velká chyba bratra O. On je příliš nepřístupný. Není pro něj přirozené používat prostoty. Nerozezná příčinu od následků. Nezíská si ani oblibu, ani lásku. Nedospěl rovněž k pochopení dětí, aby mluvil takovým dojemným způsobem, který roztaví jeho cestu k srdcím. Vyvyšuje se, hovoří k dětem moudrým způsobem, ale to jim nepřináší dobro. Jeho poznámky jsou často rozvláčné a únavné. Kdyby byla řečena jenom čtvrtina toho, co bylo řečeno, zanechalo by to v myslích mnohem lepší dojem.

Ti, kdož vyučují děti, by se měli vyhýbat únavným poznámkám. Krátké poznámky budou mít šťastný vliv. Jestliže má být řečeno mnoho, nahraď stručnost častým opakováním. Několik zajímavých slov bude někdy více ku prospěchu, než kdybys měl říci všechno najednou. Dlouhé hovory obtěžují tyto malé mysli dětí. Příliš mnoho hovorů u nich povede k odporu k duchovnímu poučení, stejně tak, jako přetěžování žaludku a zmenšování chuti vede k odporu ke stravě. Mysli lidu mohou být přecpány přílišným používáním slov. Práce pro církev, ale zvláště pro mladé, by měla být řádkem za řádkem, návod za návodem zde trochu a tam trochu. Dej myslím čas, aby strávily pravdy, kterými je krmíš. Děti musí být přivedeny do nebes ne ve spěchu, nýbrž velmi jemně.

Battle Creek, Michigan, 2. října 1868

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy