EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Shromáždění, týkající se střídmosti

Svědectví pro církev - svazek čtvrtý


Rejstřík - na začátek na začátek

Shromáždění, týkající se střídmosti

Avšak má práce v Battle Creeku nebyla ještě ukončena. Bezprostředně po našem návratu od jezera jsme byli naléhavě požádáni, abychom se zúčastnili masového shromáždění týkajícího se střídmosti, 4T 275 které bylo výsledkem úctyhodného pokrokového úsilí lepší části obyvatel Battle Creeku. Do tohoto hnutí se zapojil Reformní klub v Battle Creeku, Šest set silných a také Svaz střídmosti křesťanských žen a Dvě stě šedesát silných. Bůh, Kristus, Duch svatý a Bible byly dobře známými slovy těchto horlivých pracovníků. Svou činností již vykonali mnoho dobrého a aktivita těchto pracovníků, systém řízení jejich práce a duch tohoto shromáždění nasvědčovaly tomu, že shromáždění přinese mnoho dobrého.

Při této příležitosti navštívil toto město 28.června velký zvěřinec Barnum, přičemž ženy ze Svazu křesťanských žen prakticky ukázaly střídmost a reformu tím, že s nevšední střídmostí zajistili občerstvení a ubytování pro davy lidí, kteří se shromáždili v tomto městě, aby navštívili zvěřinec. Tím docílili toho, že lidé nenavštívili salóny a výčepy, kde mohli být vystaveni pokušení. Při této příležitosti byl postaven mamutí stan, schopný pojmout až 5000 lidí, který byl použit Michiganskou konferencí pro stanové shromáždění. Pod tímto obrovským plátěným chrámem bylo postaveno patnáct, nebo dvacet stolů pro pohoštění hostů.

Na základě pozvání postavilo sanatorium v centru velkého pavilónu velký stůl, který byl bohatě zásobený chutným ovocem, obilninami a zeleninou. Tento stůl byl největší atrakcí a byla mu věnována mnohem větší pozornost, než kterémukoli jinému. I když délka stolu byla větší než 3O stop, brzy byl tak obklopen lidmi, že bylo nutné postavit ještě jeden asi o třetinu kratší, který byl také využit.

Na základě pozvání organizačního výboru, starosty pana Austina, pana W.H.Skinnera - pokladníka První národní banky a pana C.C.Peaveye, jsem v neděli večer, l.července, v tomto mamutím stanu promluvila na téma „Křesťanská střídmost“. Bůh mi toho večera pomáhal, i když jsem hovořila skoro devadesát minut k zástupu pěti tisíc lidí, který poslouchal velmi tiše a pozorně. 4T 276

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy