EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Návštěva ve státě Indiana

Svědectví pro církev - svazek čtvrtý


Rejstřík - na začátek na začátek

Návštěva ve státě Indiana

Ve dnech 9.-14.srpna jsem navštívila stanové shromáždění ve státě Indiana, doprovázena svou dcerou Marií K. Whiteovou. Můj manžel pokládal za nemožné, aby opustil Battle Creek. Na tomto shromáždění mi Pán dal sílu k velmi namáhavé práci. Dal mi světlo a sílu k působení na lidi. Jak jsem se dívala na muže a ženy jež byli přede mnou shromážděni, poznala jsem, že to jsou vlivní lidé s dobrým postavením. Vůbec se nepodobali oné malé skupině, která se přede mnou shromáždila asi před šesti léty, kdy to byli většinou chudí a nevzdělaní lidé, a proto jsem mohla zvolat: „Jakou práci Pán vykonal!“

V pondělí mně velice trápily plíce, protože jsem se velmi nachladila. Ale prosila jsem Pána, aby mne posilnil a uschopnil mne tak k práci na záchraně duší. Byla jsem uzdravena z této slabosti a obdržela jsem požehnání velké svobody a síly. Nabádala jsem lidi, aby svá srdce dali Bohu. Asi padesát jich přišlo kupředu, abychom se za ně modlili. Projevili nejhlubší zájem. Výsledkem shromáždění bylo patnáct duší pokřtěných v Kristu.

Plánovali jsme, že navštívíme také stát Ohio a Východní stanové shromáždění. Avšak když si přátelé mysleli, že při mém současném zdravotním stavu by to bylo příliš náročné, rozhodli jsme se, že zůstaneme v Battle Creeku. Velmi mě bolelo v krku i na plících a cítila jsem, že ani srdce nebude v pořádku. V té době jsem velmi trpěla, a proto jsem se rozhodla, že zůstanu v sanatoriu, abych se vyléčila.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy