EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Pozdní déšť

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Pozdní déšť

Raný déšť znamená přetvořující moc Ducha svatého, každodenní působení na srdce věřícího, jež přináší vítězství nad hříchem a Kristovu spravedlnost.
Pozdní déšť dává sílu k vydávání svědectví. Připravuje Boží věrné ostatky, aby s přesvědčivou mocí nesli hlasité volání trojandělského poselství.
Pak se oči světa soustředí na lid, zachovávající Boží přikázání.
A lid Boží bude zjevovat Boží lásku, Boží charakter a Boží slávu. Pak bude připraven, a obstojí v sedmi posledních ranách bez prostředníka.

„Nemohou přesně říci, kdy dojde k vylití Ducha svatého - kdy sestoupí s nebe mocný anděl a dokoná spolu s třetím andělem dílo pro tento svět. Mám poselství, že budeme bezpeční jedině tehdy, když budeme připraveni na nebeské rozvlažení s ozdobenými a hořícími lampami.“

Ačkoli služebnice Páně neoznačila přesnou dobu vylití Ducha svatého, prohlásila, „že na začátku doby soužení se dostaví „pozdní déšť“ neboli rozvlažení od tváře Páně“.

Jedná se o krátkou dobu soužení před příchodem ran. Blížíme se k době, kdy bude celé lidstvo rozděleno na dvě třídy: Jedni budou mít na čele znamení šelmy, druzí Boží jméno.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy