EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Neomezené možnosti

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Neomezené možnosti

„Ten, kdo miluje Krista nejvíc, vykoná nejvíce dobra. Ten, kdo se zřekne svého Já, kdo umožní Duchu svatému, aby působil na jeho srdce a žije posvěceným životem, má neomezenou možnost uplatnění.
Každý, kdo se bezvýhradně odevzdá Pánu do jeho služby, získá sílu k dosažení neomezených výsledků.“

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy