EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Aj, stojím u dveří a tluku

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Aj, stojím u dveří a tluku

„Ti, kteří tvrdí, že jsou křesťané, se dopouštějí velikého hříchu, že neotvírají srdce Duchu svatému.“
„Otevřeš-li dveře svého srdce, vyplní Ježíš prázdnotu darem svého Ducha. Pak se staneš živým kazatelem ve svém domově, v církvi a ve světě.“
„Všichni členové mají činit to, co činili apoštolé. A máme pracovat s tím větší horlivostí a s tím větší dávkou Ducha svatého, neboť rozmáhající se nepravost vyžaduje tím rozhodnější výzvu ku pokání.“
Když vidíme, jak vše spěje k závěru, neměli bychom předčit v horlivosti i prvotní církev? Neměla by se dnes projevit moc Boží dokonce mocněji než za dnů apoštolů?

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy