EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Nebezpečí před námi

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Nebezpečí před námi

„Nepodaří-li se satanu držet duše v ledovaté lhostejnosti, vynasnaží se uvrhnout je do ohně fanatismu.“
„Ten, kdo si činí nároky na svatost, není ve skutečnosti svatý. Ti, kteří jsou vedeni v nebeských knihách jako svatí, ani o tom nevědí a vůbec by se vlastní dobrotou nechlubili.“
„Ti, kteří chtějí získat dokonalý křesťanský charakter, nebudou se nikdy domnívat, že jsou bez hříchu. Jejich život je snad bezúhonný a jsou živými představitelé pravdy, kterou přijali. Ale čím více se cvičí v sebekázni a uvažují o Kristově charakteru, čím více se přibližují k Jeho Božskému obrazu, tím jasněji vidí Jeho bezúhonnou dokonalost a tím více cítí i vlastní slabosti.“
„Čím více se přiblížíš k Ježíši, tím více chyb na sobě najdeš. Získáváš totiž rozhled a vidíš vlastní nedokonalosti jako velký a jasný protiklad Jeho dokonalé povahy.“

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy