EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Kristus přijímal denně křest Ducha svatého

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Kristus přijímal denně křest Ducha svatého

„Kristus neustále čerpal od Otce, aby mohl předávat nám. Nežil pro sebe, ale pro druhé. Na ně myslel a za ně se modlil. Prožíval celé hodiny s Bohem a každé ráno přinášel pak lidem světlo nebes. Přijímal denně křest Ducha svatého.“
„Kristova lidská přirozenost se spojila s božstvím. V síle Ducha svatého byl vyzbrojen k boji. A přišel proto, abychom my byli účastni božské přirozenosti.“
„Potřeboval-li Ježíš , Boží Syn, denně křest Ducha svatého, co ty a já? Jelikož je Kristus příkladem ve všem, musíme zakoušet denně přítomnost Ducha svatého, abychom byli připraveni k boji.
„Pán Ježíš se vzdal v zájmu ztraceného lidstva Sama sebe a přijal neomezený dar Ducha svatého. Tutéž zkušenost mohou učinit všichni Kristovi následovníci, odevzdají-li mu celé své srdce.“
„Chceme-li být vítězi jako Ježíš Kristus, musíme hledět na Něho, musíme odporovat pokušení, jako On, musíme se modlit a zápasit jako On.“
„Nepřijímá-li člověk soustavně Ducha svatého nemá možnost bojovat proti mocnostem temna.“

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy