EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Jan Křtitel

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Jan Křtitel

„Zkušenost Enocha a Jana Křtitele má být naše zkušenost.“
„Jan byl hořícím a zářícím světlem.“ Bůh povolal Zachariášova syna k velkému dílu.“
„Takový posel musí být svatý. Musí být chrámem Ducha Božího.“
„Chceme-li mít Janovu duchovní zkušenost, musíme přinášet takové poselství, jako on.. Musíme vidět Boha a přitom zapomínat sami na sebe.“

„Bůh byl učitelem Jana Křtitele na poušti. Studoval Boží zjevení v přírodě. Zkoumal pod vedením Božího ducha prorocké svitky. Uvažoval o Kristu ve dne v noci, až se jeho mysl, srdce a duše cele vnořily do Boží slávy.“

Spatřoval krále v celé Jeho kráse a zapomínal na sebe. Viděl majestát svatosti a cítil, že sám je nedostatečný a nehodný. Měl hlásat Boží poselství. Musel obstát v Boží moci a spravedlnosti. Byl hotov vyjít jako posel nebes, který se nebál lidí, protože hleděl na Boha. Dovedl stát nebojácně před pozemskými mocnáři, protože se skláněl s třesením před Králem Králů.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy