EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Dnes potřebujeme jarní déšť

Příprava na pozdní déšť


Rejstřík - na začátek na začátek

Dnes potřebujeme jarní déšť

„Celý vesmír sleduje s nevýslovným zájmem závěrečné výjevy velkého boje mezi dobrem a zlem. Lid Boží se blížil k hranicím věčného světa.“
Toto poselství začalo včas jakožto naplnění proroctví a dovolíme-li, bude Bohem záhy dokončeno u tebe i u mne (Římanům 9,28). Nedovolíme-li dokoná je u ostatních.

Duch svatý je dán k službě pro dílo, ke kterému nás Bůh povolává, ne pro naše libovolné dílo. My nemůžeme Ducha svatého použít. Duch svatý musí použít nás. Bůh působí ve svém lidu skrze svého Ducha „ chtění i činění podle dobře libé vůle své.“

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy