EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


ČÁST 9. - ČTENÍ A HUDBA (MYP 269)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

ČÁST 9. - ČTENÍ A HUDBA (MYP 269)

MYP 270 Mladí mužové a ženy, čtěte literaturu, která vám dá pravé poznání a která bude pomocí celé rodině. Řekněte se vší rozhodností: „Nebudu utrácet převzácné chvíle četbou toho, co pro mně nemá žádný užitek a co mně jen mrzačí pro službu jiným. Celý svůj čas a myšlenky zasvětím získávání schopností pro Boží službu. Zavřu svoje oči před nízkými a hříšnými myšlenkami. Moje uši patří Pánu a nebudu naslouchat lstivému našeptávání nepřítele. Můj hlas nepropůjčím ničemu, co není pod vlivem Ducha Božího. Moje tělo je chrámem Ducha svatého a každá síla mé bytosti bude zasvěcena ušlechtilým záměrům.

- Svědectví pro církev 7T 64

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy