EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


87. Dobře založená naděje (MYP 268)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

87. Dobře založená naděje (MYP 268)

Jak poznáte, že jste přijati Bohem? Studujte Jeho Slovo s modlitbou. Neodkládejte je pro jakoukoli jinou knihu. Tato kniha usvědčuje z hříchu. Odhaluje jasně cestu spasení. Dává naději na velkou a slavnou odměnu. Odhaluje vám dokonalého Spasitele a učí vás, že jedině skrze Jeho bezmeznou milost můžete očekávat spasení.

Nezanedbávejte modlitby v ústraní, neboť tyto jsou duší náboženství. Na vroucích a horlivých modlitbách proste za čistotu duše. Proste tak vroucně, tak horoucně, jako by jste prosili za svůj smrtelný život, kdyby byl v sázce. Setrvávejte před Bohem, dokud nevýslovná touha po spasení není ve vás vyvolána a dokud nemáte sladkou jistotu odpuštění hříchů.

Naděje na věčný život musí mít dobrý základ. Je něčím, co musí být vyřízeno mezi Bohem a vaší vlastní duší - vyřízeno pro věčnost. Domnělá naděje a nic více, přivede vás na zahynutí. Protože skrze Slovo Boží můžete buď stát, nebo padnout, musíte v Něm hledat vysvětlení vašeho případu. Ono ván ukáže co máte dělat, chcete-li se stát pravými křesťany. Neodkládejte vaši zbraň a neopouštějte bojiště, dokud jste nezvítězili a nemáte radost z vítězství ve vašem Vykupiteli.

- Svědectví pro církev 1T 163-164

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy