EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


ČÁST 8. - ZBOŽNÝ ŽIVOT (MYP 245)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

ČÁST 8. - ZBOŽNÝ ŽIVOT (MYP 245)

MYP 246 V Bibli se projevuje Boží svatý, vychovávající Duch. Z každé stránky Písma svítí nové a drahocenné světlo. K lidskému nitru z nich promlouvá Boží hlas, odhaluje pravdu, objasňuje slova a věty a vyvozuje z nich naučení pro danou situaci.

Duch svatý rád oslovuje mladé lidi, odhaluje jim bohatství a krásu Božího slova. Zaslíbení velkého Učitele uchvátí smysly a oživí srdce Boží silou. Rozvoj užitečného myšlení a důvěrné seznámení se s Biblí se stane ochranou před pokušením.

- Kristova podobenství COL 132

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy