EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


ČÁST 15. - DVOŘENÍ A MANŽELSTVÍ (MYP 433)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

ČÁST 15. - DVOŘENÍ A MANŽELSTVÍ (MYP 433)

MYP 434 Rodinný svazek je nejtěsnější, nejněžnější a nejposvátnější ze všech svazků na zemi. Je určen k tomu, aby byl požehnáním lidstvu. Je k prospěchu všude, kde je manželská smlouva uzavírána rozumně v bázni Boží a s patřičným uvědoměním si zodpovědností, které z ní vyplývají.

- Cesta ke zdraví… MH 356.357

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy