EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


147. Nevěřící návštěvníci (MYP 432)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

147. Nevěřící návštěvníci (MYP 432)

Není bezpečné, aby si křesťané volili společnost těch, kteří nemají spojení s Bohem, jejichž životospráva se Bohu nelíbí. A přece, kolik vyznavačů křesťanství odvážně vstoupí na zakázané místo. Mnozí pozvou do svých domovů nevěřící, povrchní a bezbožné příbuzné. Ve většině případů zanechá jejich příklad dlouhotrvající špatný vliv na myšlení dětí jejich rodiny. Takový vliv je podobný tomu, který vyplýval ze spojení Izraele s bezbožnými Kananejskými...

Mnozí se domnívají, že mají něco slevit ze svých zásad, aby získali přízeň nevěřících příbuzných nebo kamarádů. Není možné přesně ohraničit takový ústupek ze zásad, avšak první ústupek následují hned další a pokračuje to tak daleko, až ti, kteří kdysi opravdově následovali Krista, přizpůsobí se v celém životě a charakteru onomu velkému zástupu. Spojení s Bohem je přerušeno. Jsou již pouhými křesťany dle jména. V hodině zkoušky se jejich naděje rozplyne jako pára. Zaprodali sebe i své děti nepříteli. Vzdálili se od Boha a ve dni spravedlivého soudu budou žnout to co, zaseli. Kristus jim řekne to, co kdysi řekl starým Izraelitům:"…ale neposlechli jste hlasu mého. Co jste to učinili?" Soudců 2,2

- The Signs of the Times 2.června 1881

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy