EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


ČÁST 11. - ŽÍT V DOMOVĚ (MYP 323)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

ČÁST 11. - ŽÍT V DOMOVĚ (MYP 323)

MYP 324 Obnova a povznesení lidstva začíná v rodině. Působení rodičů je základem všeho ostatního. Společnost se skládá z rodin. Rodiny jsou takové, jací jsou rodiče, zvláště otcové. "Ze srdce pochází život" a srdcem společnosti, církve a národa je rodina. Blaho společnosti, úspěch církve, rozkvět národa závisí na vlivu domova.

- Cesta ke zdraví… MH 349

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy