EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


84. Odměna usilovného studia Bible (MYP 262)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

84. Odměna usilovného studia Bible (MYP 262)

Hledání pravdy odmění hledajícího na každém kroku a každý objev odkryje ještě bohatší pole ke studiu. Lidé se mění podle toho, o čem přemýšlejí. Zaujmou-li pozornost všední myšlenky a věci, takový člověk bude všední. Stává se, že člověk chce získat jen povrchní poznání Boží pravdy, a ani v tom není pilný. Takový neobdrží bohaté požehnání, jež by mu Bůh rád udělil. Pro mysl platí taková zákonitost, že se rozvíjí nebo ochabuje podle toho, jaké jsou rozměry věcí, s nimiž se seznamuje.

Duševní síly se určitě omezí a ztratí způsobilost pochopit hluboký význam Božího Slova, nepodaří-li se je rázně a pevně přimět k hledání pravdy. Myšlenkový obzor se rozšíří, budeme-li sledovat vztahy biblických námětů, vzájemně srovnávat biblické citáty a duchovní věci porovnávat s duchovními. Jděte pod povrch, nejbohatší myšlenkové poklady čekají na zkušené a pilné studenty.

- Review and Herald 17.7.1888

Bible vůdcem

Ať student pokládá Bibli za svého průvodce a pevně stojí na jejich zásadách. Pak může doufat, že dosáhne i toho nejvyššího cíle.

- Cesta ke zdraví… MH 465

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy