EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


80. Modlitba a víra (MYP 252)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

80. Modlitba a víra (MYP 252)

Vírou v Krista může být odstraněn každý nedostatek charakteru, očištěna každá poskvrna, napravena každá vina a rozvinuta každá přednost.

"V něm jste i vy dosáhli plnosti." Kol.2,10 Modlitba a víra jsou spolu úzce spojeny a proto je třeba studovat je současně. V modlitbě víry je božská věda; jí musí porozumět každý, kdo chce dosáhnout úspěchu ve svém životním díle. Kristus praví: "Všecko zač se modlíte a prosíte, věřte, že jste to již dostali a stane se vám to." Mar.11,24 Dává také jasně najevo, že naše prosba musí být v souladu s Boží vůlí; máme prosit o věci, které zaslíbil, a cokoliv dostaneme, musí být použito k plnění Jeho vůle. Splníme-li tyto podmínky, splní se i zaslíbení.

Můžeme prosit o odpuštění hříchů, o Ducha svatého, o povahu podobnou charakteru Kristovu, o moudrost a sílu ke konání Jeho díla a o každý zaslíbený dar; přitom však máme věřit, že obdržíme to, o co jsme prosili, a obrátit se k Bohu s díky za to, čeho se nám dostalo.

Nepotřebujeme čekat na nějaký zvláštní důkaz o udělení onoho požehnání. Dar je již v samotném zaslíbení, a můžeme jít klidně po své práci s tím ujištěním, že Bůh je mocen splnit to, co zaslíbil, a že se dar, který již takto vlastníme, stane skutečností až jej budeme nejvíc potřebovat.

- Výchova Ed 257-258

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy