EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


75. Vzdělání získané na úkor zdraví (MYP 240)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

75. Vzdělání získané na úkor zdraví (MYP 240)

Někteří studenti vkládají celou svoji bytost do svých studií a soustřeďují svoji mysl na získávání vzdělání. Pracují mozkem, ale dovolí, aby jejich fyzické síly zůstávaly v nečinnosti. Tak se stává, že je mozek přetížený, ale svaly ochabují, protože nejsou trénovány. Po skončení studia je zřejmé, že studenti získali svoje vzdělání na úkor svého života. Studovali dnem i nocí, udržovali svoji mysl v nepřetržitém napětí, zatímco zapomněli v dostatečné míře cvičit své svaly...

Mladé dívky se často věnují studiu, čímž zanedbávají jiná odvětví své výchovy, která jsou dokonce důležitější pro praktický život, nežli studium knih. A když takto získali svoji výchovu, jsou často invalidní po celý svůj další život. Zanedbali své zdraví tím, že pobývali příliš mnoho doma, zbaveny čistého vzduchu i nebeského a slunečního světla, daného nám Bohem. Tyto mladé dívky by se mohly vrátit ze škol zdravé, kdyby spojily se svým studiem domácí práce a cvičení na zdravém vzduchu.

Zdraví je velikým pokladem. Je to největší bohatství, kterého může smrtelník dosáhnou. Bohatství, sláva, nebo vzdělání jsou draze vykoupeny, je-li to za cenu ztráty pevného zdraví. Žádná z těchto vymožeností nemůže zabezpečit štěstí, nedostává-li se člověku zdraví.

- Rady učitelům… CT 285-286

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy