EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


74. Vyrovnaná výchova (MYP 239)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

74. Vyrovnaná výchova (MYP 239)

Čas strávený fyzickým cvičením, není ztracen. Student, který je neustále soustředěn na své knihy, zatímco provádí jen nepatrné cvičení na volném vzduchu, poškozuje sám sebe. Úměrné cvičení různých orgánů a tělesných schopností je důležité pro nejlepší práci každého. Je-li mozek neustále zatěžován a ostatní orgány jsou ponechávány v nečinnosti, dochází ke ztrátě fyzické i duševní síly. Fyzické síly jsou zbavovány svého zdravého souladu, mysl ztrácí svoji svěžest a průbojnost a následkem toho vzniká chorobná popudlivost.

Aby měli muži i ženy dobře vyváženou mysl, měly by být uváděny v užitečnou činnost všechny síly bytosti. Na tomto světě existují mnozí lidé, kteří jsou jednostranní, protože pěstovali pouze jednu skupinu schopností, zatímco ostatní zakrněly následkem nečinnosti. Výchova mnohé mládeže je neúspěchem. Studují nadmíru, zatímco zanedbávají to, co se hodí pro praktický život. Aby byla uchována rovnováha mysli, měla by se rozumně spojovat fyzická práce s duševní prací, aby tak mohlo docházet k harmonickému rozvoji všech sil.

- Rady učitelům… CT 295-296

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy