EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


72. Chraň si své zdraví (MYP 235)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

72. Chraň si své zdraví (MYP 235)

Zdraví je dar, jehož pravou hodnotu umí ocenit jen málo lidí. A právě na zdraví záleží plné využití tělesných i duševních sil. Tělo je sídlem našich pohnutek a žádostí, proto by mělo být uchováno v nejlepším stavu a mělo by být podřízeno vlivu Ducha svatého, abychom mohli dobře využít všechny naše tělesné síly a posílit naší inteligenci, která je stále méně schopná rozeznávat dobré od zlého.

Nesprávné používání tělesných sil ukracuje čas našeho života, který mohl být lépe využit k oslavě Boha a činí nás neschopnými k vykonávání díla, svěřeného nám Bohem. Náš stav se zhoršuje povolováním špatným zvykům, dlouhým lenošením a hodováním ubírajícím zdraví...

Zkracovat si život přestupováním přírodních zákonů znamená olupovat Boha a své bližní. Svou vlastní chybou se takto zbavujeme možnosti konat dobro, kterým nás Bůh na tomto světě pověřil. Člověk je potom neschopen dokončit práci, kterou má za krátkou dobu života vykonat. Všichni, kteří povolováním hříšným zvykům zbavují svět požehnání, která mu měli přinést, jsou za toto zanedbání Bohu zodpovědni.

- Review and Herald 20.června 1912

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy