EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


59. Odpovědnost při získávaní duší (MYP 199)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

59. Odpovědnost při získávaní duší (MYP 199)

Na mládež připadá veliká odpovědnost. Bůh očekává, že z tohoto pokolení vyjdou celé kádry mladých pracovníků, jimž se dostalo přednosti získat světlo a poznání. Chce je použít k rozptýlení bludu a pověry, jež tak mnohé udržuje v temnotě. Je třeba, aby postavili sami sebe pod přísnou kázeň a shromáždili všechny drobty poznání a zkušeností. Bůh od nich bude vyžadovat počet z příležitostí, jež jim byly dány. Díky jejich hrdinnému úsilí bude dílo pokračovat z místa na místo, jak to jen okolnosti umožní.

Ti, kteří skutečně chtějí posvětit svoje schopnosti a své srdce službě Páně, mohou dosáhnouti vyšší schopnosti a užitečnosti. Pán si přeje, aby mládež dosáhla této úrovně. Spokojit se s málem znamená odmítat možnosti poskytované Bohem. To by znamenalo zradit Boha a lidstvo oloupit o dobrodiní jim určené.

Milá mládeži, co konáte, abyste ukázali ostatním důležitost Božího Slova jako vůdce a nutnost ostříhání Jeho svatých přikázání? Slovem i příkladem máte oznámiti, že jedině poslušností Božího Slova mohou býti lidé zachráněni. Vykonáváte-li vše, co můžete a co je vaší povinností, budete kolem sebe šířit požehnání. Když budete pracovat v mezích svých schopností, uvidíte, jak se před vámi otevírají nové cesty a nové možnosti.

- The Youths Instructor 1.ledna 1907

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy