EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


53. Příležitosti studentů (MYP 183)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

53. Příležitosti studentů (MYP 183)

Studenti, spolupracujte se svými učiteli ruku v ruce. Budete-li toto konat, dodáte jim naději a odvahu. Tím, že jim pomáháte, pomáháte také sobě k pokroku. Pamatujte, že velkou měrou je na vás, zda vaši učitelé obstojí na předním místě, a zda jejich dílo bude korunováno úspěchem. V tom nejvyšším smyslu máte být učedníky, za učitelem vidět Boha a poznat jeho spojení s Ním.

Vaše příležitosti k práci se rychle ztrácejí. Nemáte času nazbyt, abyste jej mohli svévolně utrácet. Teprve tehdy, když se vší vážností usilujete o úspěch, získáte pravé štěstí. V době trávené ve škole, se vám naskýtají převzácné příležitosti. Svůj studentský život usměrněte co možná nejlépe. Touto cestou jdete pouze jednou a je na vás, zda vaše dílo bude úspěšné nebo bez zdaru. Jestliže usilujete o biblické poznání, shromažďujete poklady, jimiž posloužíte jiným.

Pomáhejte jiným

Máte-li slabšího spolužáka, vysvětlete mu, čemu on nerozumí. Sami si to tím ujasníte. Užívejte prostých slov; své myšlenky vyjadřujte jasně a srozumitelně. Tím, že pomáháte svým spolužákům, pomáháte svým učitelům. A častokrát zdánlivě slabší žáci mnohem rychleji porozumí vysvětlení některého spolužáka, než vysvětlení samotného učitele. A takovou MYP 184 spolupráci nám Kristus přikazuje. Ten veliký Učitel stojí při vás a pomáhá vám, abyste i vy pomohli tomu slabšímu.

Ve škole života můžete mít příležitost říci chudým a neposlušným o obdivuhodných pravdách Slova Božího. Využijte každou takovou příležitost. Pán požehná každou chvíli strávenou tímto způsobem.

- Svědectví pro církev 7T 275.276

Důkladné poznání základu

Nikdy se nespokojte s nízkou úrovní. Při návštěvě školy buďte ujištěni, že máte před očima vznešený, posvátný cíl. Navštěvujte ji, protože si přejete připravit se pro službu na některém úseku Božího díla. Dělejte vše, co můžete, abyste dosáhli tohoto cíle. Sami pro sebe můžete udělat víc, než by mohl pro vás udělat kdokoli jiný. A uděláte-li vše co můžete ve vlastním zájmu, z ředitele školy a učitelů sejmete veliké břímě.

Dříve než se pustíte do studia vědních oborů, buďte si jisti tím, že důkladně rozumíte jednoduchým pravidlům české gramatiky, a že jste se naučili správně číst a psát i hláskovat...

Neutrácejte čas učením toho, co budete ve svém příštím životě jen velmi málo potřebovat. Místo úsilí o poznání klasiků, se učte nejprve správně hovořit mateřským jazykem. Osvojte si účetnictví. Získejte vědomosti v těch směrech studia, které vám pomohou, abyste byli užiteční všude tam, kde se ocitnete.

- Rady učitelům…. CT 218-219

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy