EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


50. Výchova pro věčnost (MYP 176)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

50. Výchova pro věčnost (MYP 176)

Jan píše: "Psal jsem vám, mládenci, že silní jste a slovo Boží v vás zůstává a že jste zvítězili nad tím zlostníkem." 1.Jan 2,14 Ap. Pavel vybízí Tita, aby mládence napomínal ke střídmosti. Pozvedněte duše své, aby byly jako Daniel, věrný a oddaný služebník Pána zástupů. Rozvažte dobře každý svůj krok; stojíte totiž na posvátné půdě a andělé Boží bdí nad vámi.

Je správné mít pocit, že musíte vystoupit na nejvyšší příčku žebříku vzdělání. Filozofie a dějiny jsou důležitými předměty studia; ale váš obětovaný čas i peníze nebudou k ničemu, nepoužijete-li toho, čeho jste dosáhli ke cti a slávě Boží a pro dobro lidstva. Pokud se znalost věd nestane stupněm k dosažení nejvyšších cílů, bude bezcenná.

Vzdělání, jež neskýtá vědění pro věčnost, je neúčelné. Pokud stále před sebou nebudete vidět nebesa a budoucnost, nesmrtelný život, nebude mít to, čeho dosáhnete vůbec žádnou trvalou hodnotu. Stane-li se však Kristus vaším učitelem, a to nejen pro jediný den v týdnu, ale každý den a každou hodinu, spočine na vás Jeho úsměv i při snaze o dosažení vzdělání.

- Základy křesťanské výchovy FE 191.192

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy