EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


41. Boží vedení (MYP 156)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

41. Boží vedení (MYP 156)

Jsou tři způsoby, kterými nám Pán zjevuje svou vůli, aby nás vedl...

Boží vůle nám je zjevována v Písmě svatém. Boží vůle se nám projevuje v Jeho péči. To pocítíme tehdy, když se od Něho nevzdalujeme chozením po svých cestách, vykonáváním své vlastní vůle, následováním tělesných žádostí a přání neposvěceného srdce, dokud se naše pocity nesmísily se světskými zájmy tak, abychom nemohli rozpoznat věčné věci od maskovaného našeptávání satanova a přijímali je jako Boží hlas.

Další způsob, jímž můžeme poznat vůli Boží, je vliv Ducha svatého, který vede naše srdce a utváří naši povahu. Nemáme-li v něčem jasno, máme se předně ptát o radu Písma svatého. Jestli jste opravdu zahájili život víry, tedy jste se cele oddali Pánu a On vás dle svého plánu přetváří ve svůj užitečný nástroj. Ve svém srdci musíte pocítit vřelou touhu "následovati Jej, kamž by koli šel" , aby ses stal tvárným v Jeho ruce a nechal se Jím přeformovat. Tehdy budeš s bázní a třesením s Ním spolupracovat na svém spasení.

- Svědectví pro církev - 5T 512

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy