EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


38. Odpovědnost za světlo (MYP 146)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

38. Odpovědnost za světlo (MYP 146)

Mladí přátelé, Bohu jste zodpovědní za světlo, které vám bylo dáno. Nebudete-li dbát o to světlo a napomenutí, všechna tato svědectví povstanou na soudu proti vám. Byli jste upozorněni na tato nebezpečí. Ze všech stran jste byli varováni a napomínáni, svým svědectvím vás Pán ohradil. V Božím domě jste z úst Božích služebníků a za přítomnosti Ducha svatého naslouchali vznešeným, naléhavým pravdám. Jak na Vás zapůsobily tyto slavné výzvy? Jak ovlivnily vaši povahu? Za každou výzvu a každé napomenutí budete se muset zodpovídat. Na soudu se pozná, kdo žil marně, lehkovážně a pyšně.

Drazí mladí přátelé, co rozséváte, to budete žnout. Nyní prožíváte čas setby, jaká bude žeň? Co rozséváte? Každé vaše slovo, každý váš čin je seménkem, které přinese ovoce dobré nebo zlé, a rozsévač bude mít radost nebo žal. Jak se semeno rozsévá, taková bude sklizeň. Bůh vám dal jasné světlo a mnoho předností. Jestliže se vám dostalo tohoto světla a byli jste upozorněni na nebezpečí, které na vás číhá, pak jste za všechno zodpovědní. Způsob, jakým naložíte se světlem, které vám Bůh dal, vám určuje míru štěstí nebo utrpení. Svůj osud máte ve svých vlastních rukou.

- Svědectví pro církev - 3T 363

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy