EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


153. Manželství rozumná a nerozumná (MYP 453)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

153. Manželství rozumná a nerozumná (MYP 453)

Manželství uzavřená v nezralém věku způsobují ohromné množství zla. Předčasná manželství nepůsobí dobrým vlivem ani na tělesné zdraví, ani na sílu duševní nebo sílu mysli. Projevuje se v něm málo střízlivého myšlení, protože je nejčastěji ovládáno jen pudy. Tento závažný krok, který může být vykonán v nesprávném nebo špatném směru a přináší buď doživotní požehnání nebo kletbu je vykonán kvapně a nerozvážně...

Následkem nesprávně uzavřených manželství je svět naplněn hříchem a bídou. V mnoha případech poznají manželé již během prvních měsíců, že se jejich povahy neshodnou, čehož výsledkem je v domově místo ovzduší nebeské lásky a souladu jen nesvornost.

Časté hádky vytvářejí trpké ovzduší. Následkem úplné neshody v názorech vzniká ustavičná bída projevující se hádkami a bouřlivými výstupy mezi těmi, kteří měli být spojeni páskou lásky. Tělo a duše tisíců se staly obětí nerozumného manželství; tisíce duší zahynulo tak na stezce vedoucí k zahynutí.

Netáhejte jho s nevěřícími

Je nebezpečnou věcí vstupovat do smíšených manželských svazků. Satan velmi dobře ví, že pro mnohého mladého MYP 454 muže a pro mnohou mladou dívku v hodině jejich sňatku končí jejich zkušenost a užitečnost v náboženských věcech. Takoví mladí lidé jsou ztraceni pro Ježíše. Nějakou dobu se mohou pokoušet vést křesťanský život, při veškerém svém úsilí musí však ustavičně bojovat proti vlivu druhé strany. Kdysi to pro ně bylo předností i radostí mluvit o své víře a naději, nyní na to téma rozhovor nezapředou, jelikož vědí, že jejich manžel nebo manželka, s nimiž spojili svůj osud, se vůbec nezabývá duchovními záležitostmi. Následek toho je, že víra ve vzácnou pravdu mizí z jejich srdcí, satan však je potměšile obepíná sítí pochybovačnosti.

Satan si vytkl za cíl svádět mládež do hříchu a ukolébat je v něm, protože tak je úplně jistý. Velkého nepřítele duší naplňuje nenávist vůči všem snahám, které chtějí mládež povznést a zušlechtit. Nenávidí vše, co podává správné poznání Boha a Krista. Jeho zloba je zaměřená zvláště proti těm, kteří poznávají a získávají nebeské světlo, neb dobře ví, že každý krok blíž ke světlu jim dodává sílu, aby mohli odporovat jeho pokušením. Úlisně se přibližuje k mládeži jako anděl světlosti a žel, velmi často se mu podaří je odvést ze stezky povinnosti.

Správná společnost

Mladé osoby, odkázané na vzájemné společenství mohou svůj styk učinit buď požehnáním neb kletbou. Mohou si vzájemně pomáhat, posilovat se, být si užiteční, zušlechtit navzájem své chování a zvyky, rozšířit MYP 455 vědomosti, ale budou-li lhostejní, nevěrní, nespolehliví, bude jejich vliv jednoho na druhého jen k mravní zkáze.

- The Youth‘s Instructor 10.srpna 1899

Ukvapená manželství

Satan se ustavičně snaží, aby nahnal nezkušenou mládež do manželského svazku. Ale čím méně se radujeme nad uzavíráním sňatků, které se nyní uzavírají, tím lépe. Když jsou však pochopeny požadavky a posvátnost manželského svazku, nebesa takové manželství uznají i nyní. Výsledkem toho bude štěstí obou partnerů a Bůh bude oslaven...

Opravdová víra zušlechtí duši, zjemní vkus, posvětí soudnost, a povýší věřícího na účastníka nebeské čistoty, a Božského vlivu. Přivádí jej blíže k andělům a odděluje jej stále více od ducha a vlivu světa.

- Svědectví pro církev 2T 252.253

Satanem ovlivněni k sňatku

Satan se všemožně snaží, aby ovlivnil ty, kteří se vůbec k sobě nehodí, aby spojili své zájmy, a potom jásá. Vždyť tak se mu podaří způsobit lidské rodině více bídy a beznadějného žalu, než uplatněním své zručnosti v jiném směru.

- Svědectví pro církev 2T 248

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy