EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


152. Nezralá manželství (MYP 452)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

152. Nezralá manželství (MYP 452)

Mladí chlapci a dívky dokonale nevyspělí vstupují do manželského svazku. Bez vyspělé soudnosti, šlechetných a vznešených pocitů slibují manželskou věrnost jen z mladické ukvapenosti...

Nebezpečí předčasných spojení

Známosti navazované již v dětském věku nejčastěji způsobují chatrná manželství a často končí rozlukou. Předčasné známosti jsou málokdy šťastné, zvláště bez rodičovského svolení. Tento druh lásky v mladistvém věku má být rodiči omezován až do doby, kdy budou schopni létat na svých vlastních křídlech. Ti, kteří se v tomto směru nenechají omezit jsou vystaveni nebezpečí, že jejich život bude mít špatný průběh. Sotva dvacetiletý mladík může jen stěží posoudit, zda jeho mladičká snoubenka je způsobilá být jeho životní družkou. Často se stává, že "když dostanou rozum", poznají, že se k sobě nehodí a nemohou být spolu šťastni. A potom místo vynasnažení přizpůsobit se jeden druhému, začne obviňovat jeden druhého, vzniká mezi nimi stále větší propast a nakonec jeden druhého lhostejně zanedbávají. Takoví lidé pak nepokládají domov za svatý. Hořká a vyčítavá slova otravují jeho ovzduší.

- "A Solemn Appeal", p.11.12 (Edition: Sings Publishing Company Limited)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy