EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


142. Zlaté pravidlo (MYP 420)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

142. Zlaté pravidlo (MYP 420)

Při jednání s lidmi si představte sami sebe na jejich místě. Vžijte se do jejich pocitů, těžkostí, zklamání, radostí a starostí. Představte si, že jste v jejich situaci a pak s nimi jednejte tak, jak byste chtěli, aby oni jednali s vámi. To je skutečné pravidlo čestného jednání. Je to vlastně vyjádření přikázání: "Milovati budeš bližního svého jako sebe samého." Mat 22,39 Je to také podstata učení proroků, nebeská zásada, která se rozvine v každém, kdo se připravuje pro království Boží.

Toto zlaté pravidlo je podstatou pravé zdvořilosti a nejvěrněji je zobrazeno v životě a povaze Pána Ježíše. Jaká mírnost a krása se projevovala v každodenním životě našeho Spasitele! Jaká šlechetnost z něho vyzařovala! Jeho následovníci se budou projevovat podobně. Ovzduší nebes obklopí všechny, v nichž přebývá Kristus. V jejich ušlechtilých povahách se budou projevovat nebeské rysy. Budou zrcadlit Boží světlo, které ukáže cestu klopýtajícím a unaveným.

Člověk, který nemá správnou představu o dokonalém charakteru, není schopen projevovat soucit a laskavost Ježíše Krista. Vliv Boží milosti obměkčuje srdce, zjemňuje a očišťuje city, propůjčuje vnímavost a smysl pro to, co je vhodné.

- Myšlenky s hory blahoslavenství MB 192-193

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy