EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


133. Jak tráviti dny volna (MYP 392)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

133. Jak tráviti dny volna (MYP 392)

Rekreace je potřebnou pro ty, kteří vykonávají tělesnou práci, ale je ještě důležitější pro ty, kteří pracují převážně duševně. Není to pro naši spásu, ani pro slávu Boží podstatné, abychom bez ustání a s vypětím duševně pracovali, byť i na náboženských tématech. Nemůžeme sice schvalovat zábavy jako tanec, hru v karty, šachy, dámu, atd. poněvadž to nebesa zavrhují. Tyto zábavy otevírají dveře dokořán velkému zlu. Nepřinášejí užitek svým účelem ale působí vzrušivě a vyvolávají u někoho vášeň pro takové hry, které vedou k hazardním hrám a rozmařilosti. Všechny takové hry by měly být křesťany zavrženy a mělo by je nahradit něco dokonale neškodného.

Viděla jsem, že bychom neměli trávit prázdniny napodobováním světa, přece však bychom je neměli nechat nepovšimnuty, poněvadž by to vyvolalo nespokojenost u našich dětí. V takových dnech, kdy nastává nebezpečí, že by naše děti byly vystavené nebezpečí špatného vlivu a zkaženostem zábav a rozruchu tohoto světa, nechť rodiče něco vymyslí, co by zaujalo mysl dětí místo těchto nebezpečnějších radovánek. Ukažte dětem, že máte na zřeteli jen a jen jejich dobro a štěstí.

Ať se sejde několik rodin, žijících ve městě neb na venkově a opustí zaměstnání, zatěžující je tělesně i duševně a ať podnikají výlety do přírody, na břehy krásných jezer, nebo MYP 393 do pěkných hájů a lesíků, kde najdou nádherné scenérie přírody. Měli by se zásobit jednoduchou, zdravou potravou, nejlépe ovocem a obilninami a rozprostřít svůj stůl ve stínu nějakého stromu nebo pod širým nebem. Pohyb na čerstvém vzduchu a krásné prostředí povzbudí chuť a tak se mohou těšit ze svačiny v přírodě, kterou by jim mohl i sám král závidět.

Při takových příležitostech by se měli cítit rodiče i děti uvolnění od všech starostí, práce a těžkostí. Rodiče by se měli stát uprostřed svých dětí opět dětmi a zpříjemnit jim vše co nejvíce. Věnujte zotavení celý den.

Pohyb na čerstvém vzduchu je prospěšný pro zdraví zvláště těm, kteří pracují v uzavřených místnostech a mají sedavé zaměstnání. Všichni, kteří mohou zorganizovat takový pobyt, měli by to brát jako svou povinnost. Nic se tím neztratí, ale mnoho získá. S obnovenou pružností a svěží myslí se vrátí ke svému zaměstnání, s novou horlivostí se zapojí do své práce a mnohem lépe jsou připraveni odolávat různým nemocem.

- Svědectví pro církev 1T 514.515

Křesťanské prameny radosti

Bůh připravil pro každého radost, z které se může těšit jak bohatý tak chudý - radost z pěstování čistých myšlenek a nesobeckých činů, radost z promluvených soucitných slov a z konání laskavých skutků. Od těch, kdo takto slouží, září světlo Kristovo a osvěcuje životy zatemněné mnohým zármutkem.

- Svědectví pro církev 9T 57

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy