EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


13. Pokušení není omluvou pro hřích (MYP 62)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

13. Pokušení není omluvou pro hřích (MYP 62)

Není žádného popudu v naší přirozenosti, žádné schopnosti ducha, ani náklonnosti srdce, co by neustále nepotřebovalo, aby bylo pod vládou Ducha Božího. Není požehnání, které Bůh poskytuje člověku, ani pokušení, které na něho posílá, aby se ho satan neuchopil a nepokoušel duši, obtěžoval ji a kazil, jestliže se mu jen v nejmenším poddáme. Proto i když duševní světlo člověka jest veliké, i když se velmi těší Božímu požehnání a Boží milosti, měl by stále pokorně kráčet před Bohem a ve víře prosit, aby Bůh řídil každou myšlenku a ovládal každý popud.

Pro všechny, kteří chtějí bohulibě žít, je nejsvětějším závazkem, aby chránili ducha a dovedli se ovládat i tehdy, když jsou nejvíce rozčileni. Povinnosti uložené Mojžíšovi byly velmi veliké. Málo lidí bylo kdy tak tvrdě zkoušeno jako on; to všechno však nemohlo omluvit jeho hřích. Ať je jakkoli velký útlak, který má snášet naše duše, přestupek je vždy naším vlastním skutkem. Nejsilnější pokušení, nemůže omlouvat hřích. Ani země, ani peklo, nemají moc, aby nutili někoho, aby konal zlo. Satan útočí na naší slabou stránku, nemusíme však býti přemoženi. I kdyby byl útok sebetvrdší a neočekávaný, Bůh se nám postaral o pomoc a s Jeho silou můžeme zvítězit.

- PP 421

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy