EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


115. Hodina pobožnosti (MYP 341)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

115. Hodina pobožnosti (MYP 341)

K probuzení a posílení lásky ke studiu Bible je nutné, abychom využili každé chvíle bohoslužeb. Čas ranní a večerní pobožností měl by být nejkrásnější a nejpůsobivější z celého dne. Dejte jasně najevo že do těchto chvil nesmí být vneseny žádné tíživé a nevraživé myšlenky, poněvadž rodiče i děti se tu scházejí, aby se setkali s Ježíšem a uvítali anděly do svého domova. Pobožnost má být krátká, avšak plná života, přizpůsobená okolnostem a časem se i měnící. Nechť se všichni účastní čtení Bible i učení a častého opakování Božího zákona. Zájem dětí se zvýší, bude-li někdy dovoleno, aby samy zvolili místo, jež má být čteno. Tažte se jich na přečtené a dovolte i jim klást otázky. Zmiňte se o všem, co by nějak posloužilo k objasnění významu. Když se tím pobožnost příliš neprodlouží, dovolte dětem, aby se zúčastnili modlitby a společného zpěvu i kdyby to byl jen jediný verš.

Aby se tato pobožnost stala tím, čím má být, je třeba věnovat pozornost přípravě. Rodiče by měli denně věnovat pozornost přípravě. Rodiče by měli denně věnovat určitý čas studiu Písma se svými dětmi. Je přirozené, že to bude vyžadovat úsilí, uvažování a nějakou oběť, ale námaha bude bohatě odměněna.

- Výchova Ed 186

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy