EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


114. Mládež má nésti odpovědnost (MYP 339)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

114. Mládež má nésti odpovědnost (MYP 339)

Adresováno dvěma mladým mužům

Tito mladí mužové přehlížejí své domácí povinnosti. Nenaučili se je plnit a mít v rodině odpovědnost. Mají věrnou, praktickou matku, která nesla mnohá břemena, jež jí děti neměly dovolit nést. V tomto ohledu nectili svou matku. Neulehčovali otci v jeho starostech, jak bylo jejich povinností a tím zanedbali patřičnou úctu k němu. Řídili se spíše sklony, než povinností.

Žijí sobecky, vyhýbají se starostem i práci a tak se připraví o vzácné zkušenosti, bez nichž nemohou mít v životě úspěch. Neuvědomují si, jak je důležitá věrnost v maličkostech, nepociťují nutnost být vůči svým rodičům čestní a v nepatrných životních povinnostech, které před nimi leží, být důslední a svědomití. Přehlížejí všední znalosti, které jsou pro praktický život velmi nezbytné.

Učiňte váš domov šťastný

Chtějí-li být tito mladí lidé někde k požehnání, pak by to mělo být doma. Jestliže podléhají svým sklonům, místo aby se dali vést opatrným rozhodnutím zdravého rozumu a osvíceného svědomí, nemohou být ku požehnání společnosti, ani MYP 340 rodině svých rodičů. Nemají příznivé vyhlídky ani pro tento, ani pro lepší budoucí svět.

Mnoho mladých lidí se domnívá, že jejich mládí není určeno pro svědomitou práci, ale jen pro rozptýlení ve sportu a veselých zábavách. Jsou i takoví, kteří žijí jen pro hodování a rozkoš a nemyslí na nic jiného, než na chvilkové rozkoše. Čím více se věnují zábavám, veselé společnosti, marným řečem a smíchu, tím více po nich touží a ztrácí zájem o skutečnost střízlivého života a domácí povinnosti jim připadají nezajímavé. Tyto povinnosti se jim zdají jednotvárné, jejich neklidná duše nenalézá dostatek rozptýlení v rušných změnách, je neklidná a popudlivá. Tito mladí lidé by si měli pokládat za svou povinnost učinit svůj domov radostným a šťastným...

Odpočinek od těžké fyzické práce, může být na čas velice žádoucí, abychom se pak znovu zapojili do práce a úspěšně vykonávali své povinnosti. Avšak úplný klid snad ani není nutný.

Svůj vzácný čas nesmíme promarnit ani tehdy, když jsme unaveni. I tehdy lze přece konat něco méně vyčerpávajícího, co může být k požehnání jejich matce a sestrám. V usnadnění jejich starostí, přebíráním na sebe nejtěžších břemen, mohou najít potěšení, které jim poskytne pravé štěstí. Jejich čas nebude promarněn malichernostmi nebo v sobeckých požitcích.

- Svědectví pro církev 3T 221.223

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy