EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


116. Náboženská pohostinnost (MYP 342)

Poselství k mládeži


Rejstřík - na začátek na začátek

116. Náboženská pohostinnost (MYP 342)

Váš rodinný život i společenské styky by mohly být mnohem šťastnější a užitečnější, kdyby byly v souladu s jemností, mírností a jednoduchostí Kristovou. Místo úsilí získat sebechválou údiv a závist hostů, se máme snažit svou srdečností, soucitem a láskou učinit každého kolem sebe šťastným. Nechť naši hosté vidí, že se snažíme žít v souladu s vůlí Boží. I když musíme žít skromně, přesto má být zřejmá spokojenost a vděčnost. Radostné ovzduší křesťanského domova dýchá pokoj a mír. Takový příklad nezůstane nenásledován...

I když se snažíme, aby se naši hosté u nás dobře cítili, nesmíme zanedbat to, co patří Bohu. Za žádných okolností nemáme opomenout nebo zanedbat modlitebnou hodinu nebo pobožnost. Mluvme a bavme se tak, abychom mohli s pokorným srdcem a v duchovní čistotě přistoupit k pobožnosti. V určité večerní hodině, kdy se můžeme klidně a v tichosti modlit, vysílejme denně své prosby a radostné díkůvzdání Bohu.

Všichni, kdo někdy navštíví věřící křesťany, mají ze zkušenosti poznat, že večerní modlitební hodina je nejvzácnější, nejsvětější a nejblaženější chvíle celého dne. Na všechny zúčastněné zapůsobí hodina pobožnosti vznešeným a ušlechtilým dojmem. Přinese pokoj a klid, který oblaží duši.

- Review and Herald 29.listopadu 1887

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy