EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Následky přehlížení pokladu

Kristova podobenství


Rejstřík - na začátek na začátek

Následky přehlížení pokladu

Satan působí na mysl lidí a vede je k přesvědčení, že bez Boha mohou získat úžasné poznání. Klamnými důkazy svedl Adama a Evu, aby začali pochybovat o Božím slovu a na jeho místo přijali teorie, které je zavedly k neposlušnosti. Svými výmysly působí dnes právě tak, jako působil v ráji. Učitelé, kteří do svého vyučování přimíchávají myšlenky nevěřících autorů, vštěpují do mysli mládeže myšlenky, které je povedou k tomu, aby nedůvěřovali Bohu a přestupovali jeho zákon. Málokdo si uvědomuje důsledky takového jednání.

Student může absolvovat všechny stupně dnešních škol a univerzit. Může obětovat všechny své síly, aby získal vzdělání. Jestliže však nemá známost o Bohu a není poslušen zákonů, které řídí jeho bytost, ničí svůj život. Špatnými návyky ztrácí úctu k sobě, ztrácí schopnost sebeovládání, neumí správně posoudit věci, které se ho bytostně týkají. Je nerozumný a nedbalý v zacházení se svými tělesnými a duševními silami. Svými zlozvyky ze sebe dělá trosku. Nemůže být šťastný. Jestliže se nesnaží žít podle čistých a zdravých zásad, propadá zlozvykům, které ruinují jeho pokoj. COL 109 Léta strávená na studiích jsou ztracena, protože zničil sám sebe. Zneužil své tělesné i duchovní síly, zbořil chrám svého těla. Je zruinovaný jak pro tento život, tak i pro ten budoucí. Myslel, že získáním pozemského vědění získá poklad, ale tím že odložil Bibli, obětoval poklad, který má větší cenu, než všechno ostatní.

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy