EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


42. Zdraví a osobní vzhled matky

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

42. Zdraví a osobní vzhled matky

AH 251 Péče o matčino zdraví - Dbejme, aby si matka uchovala své síly. Nemá vydávat své vzácné síly na vyčerpávající práci; raději jí ubírejme starostí a břemen. Manžel a otec často nechápe fyzické zákony, jež by měl v zájmu své rodiny chápat. V zápasu o živobytí anebo získávání majetku, v starostech a nesnázích, přenechává ženě a matce tolik práce, že její síly jsou v nejkritičtějších údobích přetíženy a způsobují zeslabení a nemoc. - MH 373

Ušetřeme matku v zájmu jejím i v zájmu celé rodiny zbytečného přetížení a dělejme vše, aby si uchovala život, zdraví a síly, které jí dal Bůh; vždyť ve své důležité práci bude všech svých schopností potřebovat. Měla by trávit část svého času venku, v tělesném pohybu, aby mohla konat doma práci radostně a důkladně a stala se domovu světlem a požehnáním. - Zdravotní žurnál, červen 1890

Matka má být hlasatelem zdravotní reformy - Bůh všem matkám zjevil svou vůli; přeje si, aby slovem i příkladem šířily zdravotní reformu. Mají být zásadní a nesmí přestupovat přírodní zákony, kterými Bůh jejich bytosti vybavil. AH 252 Budou-li matky zásadní a rozhodné, budou mít mravní sílu a milost s nebe, aby jejich světlo svítilo ve světě jak v jejich správném životě, tak v ušlechtilé povaze jejich dětí. - Dobré zdraví, únor 1880

Sebeovládání v jídle - Matka se musí dokonale ovládat, proto nesmí trpět tělesný nebo duševní nepořádek. Její život má být uspořádán podle Božích a zdravotních zákonů. Jelikož strava má vliv na mysl a na sklony, musí být právě v tomto směru opatrná. Musí jíst to, co je výživné, nikoli dráždivé, aby měla klidné nervy a vyrovnanou povahu. Potom bude mít větší trpělivost s proměnlivými nápady svých dětí a bude pevně, současně však s láskou držet v rukou otěže vlády. - Zdravotní žurnál, květen 1890

Vyzařuj sluneční svit za všech okolností - Matka může a má ovládat své nervy a nálady, je-li stísněna. Dokonce se může vychovat tak, že bude i v nemoci vlídná a laskavá a snese víc hluku, než by snad považovala za únosné. Děti nemají cítit její bolesti a jejich mladá, citlivá mysl nemá být sklíčena její malátností ducha, aby neměla dojem, že domov je hrob a matčin pokoj nejhorším místem na světě. Mysl a nervy cvikem sílí a vyrovnávají se. Děti tě nesmí vidět zamračenou. - 1T 387

Buď vkusná - Sestry nemají být při práci oblečeny tak, aby vypadaly jako strašák v obilí. Manželé a děti je raději vidí vkusně oblečené, než nějaká návštěva nebo cizí lidé. AH 253 Někdy si žena a matka myslí, že nezáleží na tom, jak vypadá při práci a tehdy, když ji vidí pouze manžel a děti, dává si však velmi záležet na tom, aby byla vkusná před lidmi, kteří vůči ní nemají zvláštních nároků. Nemá si více vážit lásky svého muže a svých dětí, než toho, jaký dojem udělá na cizí lidi, nebo na běžné přátele? Štěstí muže a dětí má být každé ženě a matce posvátnější než vše ostatní. - 1T 464-465

Nos takové šaty, které ti sluší. Děti budou mít k tobě větší úctu. Dbej, aby i ony chodily slušně oblečené. Nedovol, aby si zvykly na nepořádek. - Dopis 47a 1902

77
AH 253-256

Matka nemá být otrokem veřejného mínění - Matky jsou často citlivé na to, co smýšlejí druzí o jejich zvycích, o šatech a názorech; a jsou do jisté míry otroky pomyšlení, jak o nich jiní smýšlejí. Není to smutné, že rozumné bytosti by se měly více řídit tím, co o nich řeknou lidé, než tím, čím jsou povinny vůči Bohu? I my často obětujeme pravdu, abychom udrželi krok se zvyklostmi a abychom se vyhnuli posměchu.

Matka si nemůže dovolit být otrokyní názorů; Neboť má vychovávat své děti pro časný i věčný život. Matky mají dbát na to, aby šaty byly prosté, bez zbytečných ozdob. - RH 31. 3. 1891

Naučení vkusu a čistoty - Chodí-li matka domu oblečena nepořádně, učí tím své děti, aby šly v jejích špatných stopách. AH 254 Mnohá matka si myslí, že na doma je všechno dobré, i když je to špinavé a chatrné. Děti porovnávají matčiny šaty se zevnějškem ostatních lidí a ztrácejí k ní úctu.

Matky, buďte co nejpřitažlivější; nedosáhnete toho pracnými ozdobami, nýbrž prostým, čistým, vkusným šatem; tím budete dětem vzorem vkusu a čistoty. Matka by si měla co nejvíce vážit lásky a úcty svých dětí. Všechno na její osobě má být svědectvím o čistotě a pořádku. I malé děti mají určitou představu o tom, co je slušivé a vhodné. Jak mohou pociťovat potřebu čistoty a svatosti, spočívá-li jejich zrak denně na nepořádných šatech a rozházených místnostech? Jak mohou být nebeští hosté pozváni do takového příbytku, když jsou v nebesích zvyklí na čistotu a svatost? - Křesťanská střídmost, 143-144

Pořádek a čistota tvoří zákon nebes. Chceme-li být v souladu s božským zřízením, musíme být vkusní a čistotní. - 4T 142-143

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy