EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


22. Stavba domu a jeho vybavení

Adventní domov


Rejstřík - na začátek na začátek

22. Stavba domu a jeho vybavení

AH 148 Postarejte se o ventilaci, slunce a suché místo - Při stavbě rodinných domků i veřejných budov je nutno dbát na správné větrání a hodně slunce. Modlitebny a školy jsou po této stránce často nevhodně umístěny. Nedostatek větrání zaviňuje často ospalost a únavu a maří vliv nejednoho kázání a podrývá práci učitele. Děti jsou unavené a nevnímají.

Všechny budovy, určené k obývání, nají dle možnosti stát na vysokém, dobře odvodněném místě. Pozor na to!... Lidé to často velmi přehlížejí. Trvale podryté zdraví, vážné nemoci a mnoho úmrtí je zaviněno vlhkem a zimnicí, obydlí umístěných nízko a ve vlhku.

Zvláště je nutno pamatovat na dostatečné větrání a slunce. Ve všech místnostech má být proudění vzduchu a dostatek světla. Ložnice lze umístit tak, aby tam byl ve dne v noci čerstvý, proudící vzduch. Žádná místnost se nehodí na ložnici, nelze-li denně větrat a nejde-li do ní slunce. V mnohých zemích musí být ložnice vybaveny kamny, aby byly za studeného a vlhkého počasí důkladně prohřáty…

Pokoje, v nichž se soustavně nebydlí, mají mít rovněž dostatek vzduchu a slunečních paprsků. AH 149 Rovněž tam mají být nějaká kamna, aby se v případě vlhkosti mohlo vysušit vlhko, které se vždy v takovém nepoužívaném místě hromadí. Kdo musí spát v pokoji, kam nechodí slunce, nebo spí v nedostatečně vysušené a provětrané posteli, činí tak na úkor svého zdraví a může si přivodit i smrt...

Ti, kteří mají na starosti starší lidi, nemají zapomínat na to, že právě ti potřebují teplou, pohodlnou místnost. Postupem let ubývá síly a odolnosti vůči nezdravým vlivům. Proto potřebují starší lidé více slunce a čerstvého vzduchu. - MH 274-275

Vyhýbejte se dolinám - Chceme-li, aby v našem domově bylo dostatek zdraví a štěstí, musíme jej umístit nad výpary a mlhy údolí, aby do nich měly přístup životodárné nebeské prvky. Odstraňte neprodyšné záclony, otevřete okna a okenice, netrpte sebekrásnější víno, aby stínilo do oken. Nedovolte, aby stromy byly tak blízko domu, aby zabraňovaly přístupu slunce. Sluneční paprsky snad způsobí vyblednutí malby, koberců a rámů na obrazech, ale vykouzlí zdravou barvu na líčkách dětí. - MH 275

44
AH 149-152

Dvůr nebo zahrada kolem domu - Na rodinu působí velmi dobře hezký dvůr s několika stromy a keři nedaleko domu, jež při správné péči zdraví neublíží. Ovšem stromy a keře, umístěné těsně u domu, působí nezdravě, poněvadž brání volnému proudění vzduchu a zabraňují pronikání slunečních paprsků. Následkem toho se v domě shromažďuje vlhko, obzvláště v mokrém období. - Střídmost 107

AH 150 Vliv přírodních krás na domácnost - Bůh miluje vše krásné. Přioděl zemi a nebesa krásou a sleduje s otcovskou radostí, jak se jeho dítky kochají tím, co stvořil. Přeje si, abychom obklopili své domovy přírodní krásou.

Takřka všichni obyvatelé venkova, i ti nejchudší, mohou mít u domku kousek trávníku, několik stinných stromů, kvetoucí keře či vonné květiny. To přispěje mnohem více ke štěstí rodiny než umělé ozdoby. Vnesou do domova jemný zušlechťující vliv, podpoří lásku k přírodě a přitáhne členy rodiny blíže k sobě i k Bohu. - MH 370

Nábytek má být prostý - Naše vyumělkované zvyky nás připravují o mnohá požehnání a potěšení a nedovolí nám žít co nejužitečněji. Pracný a drahý nábytek je nejen mrháním peněz, nýbrž ještě něco tisíckrát horšího. Vnáší do domu spoustu starostí, práce a trampot…

Vybavte domov prostým a jednoduchým zařízením, jež něco vydrží a dobře se udržuje v čistotě, a co lze levně nahradit. Uplatníte-li svůj vkus, může být i velmi prostý domov přitažlivý a milý, bude-li v něm láska a spokojenost. - MH 367. 370

Varujte se nezdravého soutěžení, štěstí nespočívá (ze závisti) - Mnohým lidem přináší život zklamání a nudu, poněvadž si způsobí sami mnoho zbytečné práce, jen aby vyhověli požadavkům obyčejů. AH 151 Myslí neustále na to, jak si pořídí to či ono, trápí se tím, a je to jen projev pýchy a módy…

Vydání za něco třeba neškodného, ale rozhodně zbytečného, starost a práce s tím, mohly by mnohem lépe prospět v některém odvětví díla Božího. Lidé touží po životním přepychu a obětují zdraví, sílu a prostředky, jen aby toho dosáhli. U mnohých lidí pozorujeme politováníhodné závodění v tom, kdo vydá nejvíce peněz za šatstvo a za bytové zařízení. Sladké slůvko „domov“ se zvrhne za „něco, co má čtyři stěny a je naplněno nábytkem a ozdobami“. Ovšem jeho obyvatelé jsou neustále zaměstnáni, aby vyhověli požadavkům zvyklostí v různých oborech života. - ST 23. 8. 1877

Štěstí nespočívá v prázdné okázalosti. Čím prostší je řád uspořádané domácnosti, tím více štěstí v ní bude. - ST 23. 8. 1877

Mnozí jsou ve svém rodinném životě nešťastní, poněvadž chtějí ve všem uchovat zdání. Vydávají spoustu peněz a neúnavně pracují, jen aby měli na parádu a aby získali chválu svých známých - lidí, kteří se vlastně o ně a o jejich blaho vůbec nestarají. Zdá se jim, že se neobejdou doma bez toho či onoho, činí velká vydání jen pro ukojení očí, pýchy a ctižádosti a ani v nejmenším nepřispějí k pohodlí rodiny. A přece tyto věci vyčerpávají jejich sílu a trpělivost, jakož i drahocenný čas, který by mohli věnovat službě pro Pána.

Vzácná milost Boží je považována za něco druhořadého, a mnozí se honí za svým potěšením a přesto nejsou šťastní. Poznávají, že jejich majetek jim nedává ono uspokojení, jež si slibovali. AH 152 Tento nekonečný koloběh práce, ustavičná úzkost, aby hosté a návštěvníci měli v bytě co obdivovat, se nikdy nevyplatí. Stává se naopak nesmírně těžkým otrockým jhem. - ST 2. 10. 1884

Srovnání dvou návštěv - V některých rodinách se příliš mnoho pracuje. Čistota a pořádek jsou podmínkou pohodlí, ale tyto ctnosti nesmí zaběhnout do krajnosti, aby se život stal neustálým lopocením a členové rodiny by neměli nikde klidu. V některých velmi vážených domech je bytové zařízení a ostatní tak stroze puntičkářské, že je to nepříjemné právě tak jako nepořádek. Taková trpná uhlazenost má za následek, že člověk v takovém domově nenalezne klid, který tam hledal.

45
AH 152-155

Přijdete-li někam na návštěvu a těšíte se na krátký pohovor s milými přáteli, není to příjemné, musíte-li sledovat jen práci koštěte či vysavače a hledání zapomenuté pavučiny kdesi v koutě. Ačkoli je to práce potřebná, máte přece jen trapný dojem, že vaše návštěva není pro vaše přátele tak důležitá jako jejich představa o úzkostlivé čistotě.

Protikladem takového domova byl domov, který jsme navštívili loni v létě (1876). Prožili jsme tam několik hodin. V té době se nedělalo nic zbytečného anebo něco, co šlo udělat kdykoli jindy. Příjemně a užitečně jsme si porozprávěli a načerpali jsme duševních i tělesných sil. Dům byl vzorem pohodlí, ačkoli nebyl přepychově vybaven. Všechny místnosti byly dobře osvětleny a větrány… a to je cennější, než nejvzácnější ozdoby. AH 153 Nikde nebylo nudné puntičkářství, ale nábytek byl vkusný a ladný.

Měli tam většinou pohodlné houpací židle nebo křesla. Nebyla všechna stejná, nýbrž přizpůsobená pohodlí jednotlivých členů rodiny. Byla tam křesla nízká i vysoké ušáky; židle hezky široké i malé židličky, rovněž pohodlné gauče. Vše jako by říkalo: Vyzkoušej si mne, odpočiň si u mne; na stolcích byly knihy a časopisy. Vše bylo vkusné a poutavé. Nikde však nebylo ono přesné uspořádání, které jako by diváky varovalo: Nedotýkej se mne, nehýbej se mnou.

Majitelé tohoto milého domova si mohli dovolit vybavit jej přepychově, ale oni si moudře vyvolili raději pohodlí. Nic v tomto domově nebylo považováno za příliš dobré, aby se to nemohlo používat. Záclony a okenice nebyly uzavřeny, aby snad nevybledly koberce či nábytek. Všude byl dostatek Božího slunce a vzduchu a v zahradě voněly květiny. Rodina byla taková jako tento dům; byli milí a pohostinští, starali se všemožně o naše pohodlí, ale neobtěžovali nás přemírou pozornosti, abychom se museli bát, že jim způsobíme nesmírné starosti. Cítili jsme, že tam bylo místečko odpočinku. Byl to domov v pravém slova smyslu. - ST 23. 8. 1877

Pravidla pro dekoraci - Strohá přesnost, o které jsme se zmínili, jako o nepříjemné vlastnosti nejednoho domova, není v souladu s velkým plánem přírody. Bůh nedal, aby polní květiny rostly přesně v záhonech, přísně ohraničeny. AH 154 Rozsypal je po zeleném pažitu jako klenoty, takže okrašlují samy pestrými vzory a barvami. Lesní stromy nejsou rovněž přesně stejné. Oko i mysl si odpočne, může-li se kochat krásami přírody, pohledem na les, kopce a údolí, roviny a řeky, nekonečné tvary a barvy a na krásu stromů, keřů a květin, jež působí dojmem nesmírné nádhery. Tam nalezne klid a uspokojení dítě, mládež i dospělý člověk.

Tato pestrost se může do jisté míry uplatnit i v domově; vybavení bytu má být jistě vkusné a ladné, jak co do barvy tak tvaru. Není však nutným požadavkem vkusu, aby každý kousek nábytku v pokoji měl stejný vzor, byl ze stejného materiálu a podobně. Naopak, pro oko je mnohem lepší, panuje-li všude souladná pestrost.

Ať je však domov pestrý či elegantní, vybavený drahocenně anebo co nejjednodušeji, nebudou jeho členové šťastni, nebudou-li v souladu s Boží vůlí. V domově má vládnout spokojenost. - ST 23. 8. 1877

Obyvatelé domu mají denně používat i nejlepší části domu, nejslunnějších a nejhezčích pokojů a nejpohodlnějšího nábytku. Domov bude útulný pro členy rodiny, ale i pro ty přátele, kterým na nás záleží, kterým můžeme prospět a kteří nám přinesou požehnání. - ST 2. 10. 1884

Dbejte, aby děti měly pohodlí a blaho - Chtějí-li rodiče, aby děti byly doma šťastné a spokojené, nevyžaduje to nákladné zařízení. AH 155 Je pouze nutné, aby jim věnovali něžnou lásku a milou pozornost. - ST 2. 10. 1884í

Čtyři stěny a drahocenný nábytek, skvostné koberce, elegantní zrcadla a vzácné obrazy netvoří „domov“, chybí-li soucit a láska. Toto posvátné slovo se nevztahuje na honosné příbytky, v nichž neznají radosti rodinného života….

Ve skutečnosti se v takových domovech nejméně myslí na pohodlí a blaho dítek. Matka je zanedbává, poněvadž musí věnovat spoustu času strojení a požadavkům společnosti. Jejich mysl není vychovávána; získávají špatné zvyky a stávají se neklidné a neuspokojené. Doma nacházejí místo radosti

46
AH 155-159

jen nepohodlné zákazy, proto se co nejdříve odpoutají od rodinného kruhu. Vrhají se nedočkavě do velkého světa a nejsou brzděny rodinným vlivem a něžnými radami rodičů. - ST 2. 10. 1884

Neříkejte jim, jak slýchám mluvit některé matky: „Zde, v přijímacím pokoji není pro vás místo. A nesedejte si na gauč, povlečený ozdobným přehozem. Nechceme, abyste na něm seděly.“ A jakmile jdou do jiného pokoje, ozve se: „Tady nám nedělejte hluk“. Jdou do kuchyně, ale překážejí při vaření: „Neobtěžujte mne tady a jděte si rámusit ven. Rušíte mne a zlobíte.“ Kam si tedy jdou pro výchovu? Na ulici. - MS 43a 1894

Laskavost a vlídnost vzácnější než přepych - V našich rodinách je mnoho starostí a málo přirozené skromnosti, pokoje a štěstí. Měly by se starat méně o to, co řekne svět a měly by věnovat více pozornosti rodinnému kruhu. AH 156 Mělo by být méně okázalosti a přetvářky světské zdvořilosti, zato více něžnosti a lásky, přívětivosti a křesťanské dvornosti. Mnozí se musí naučit, jak by vytvořili přitažlivý, radostný domov. Vděčné srdce a milé pohledy jsou vzácnější než majetek a přepych, a spokojenost s prostými věcmi vytvoří šťastný domov, je-li v něm láska.

Ježíš, náš vykupitel, kráčel tímto světem důstojně jako král; přesto měl tiché a pokorné srdce. Byl všude světlem a požehnáním, poněvadž tam vnášel přívětivost, naději a odvahu. Ach kéž bychom byli spokojenější, kéž méně toužíme po nepřístupných věcech při krášlení domova. Nezanedbávejme tichého a krotkého ducha, kterého si Bůh cení nad klenoty. Prostota, tichost a pravá láska vytvoří i z nejprostšího domova ráj. Lépe je snášet radostně nepohodlí než se vzdát pokoje a spokojenosti. - 4T 621-622

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy