EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Zůstávejte v malých sborech, zakládejte nové školy

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Zůstávejte v malých sborech, zakládejte nové školy

Mnohé rodiny, které se za účelem vzdělání svých dětí stěhují na místa, kde jsou zbudovány naše velké školy, by prokázaly svému Mistru lepší službu tím, že by zůstaly tam, kde jsou. Měly by povzbuzovat sbor, jehož jsou členy, aby zřídil církevní školu, kde by děti z okolí získávaly všestrannou a praktickou křesťanskou výchovu. Bylo by mnohem lepší pro jejich děti, pro ně samotné i pro Boží dílo, aby zůstaly v menších sborech, kde je potřebná jejich pomoc, než přejít do velkých sborů, kde jich není potřeba a kde by byli v trvalém pokušení upadnout v duchovní nečinnost.

Všude, kde se nalézá několik světitelů Soboty, se mají rodiče sjednotit v zajištění místa pro denní školu, kde by se jejich děti a mladí mohli vyučovat. Měli by zaměstnat křesťanského učitele, který by jako posvěcený misionář vyučoval děti takovým způsobem, aby se staly misionáři. - CT 173, 174 (1913)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy