EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Nestavějte si Jeruzalémy

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Nestavějte si Jeruzalémy

Náš lid nemá… považovat - za Jeruzalém. Ať si nemyslí, že pro velký počet našich bratří povolaných k vydavatelské práci, je zde místo pro množství našich lidí, aby se zde usadili se svými rodinami. A ať každý, kdo zde má co činit s vydavatelským dílem, je neustále připraven odejít, pakliže ho Bůh povolá na jiné místo. - MS 148,1905

Nezabydlujte se na jediném místě a nedopouštějte se téhož omylu jako v Battle Creeku, Jsou stovky jiných míst, která potřebují světlo, které vám dal Bůh. - FE 495, 1904

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy