EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Život ve městech není Božím plánem

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Život ve městech není Božím plánem

Po celém světě se města stala pařeništěm nemravnosti. Na každém kroku zde vidíme a slyšíme zlo. Všude jsou svody ke smyslnosti a zábavám. Příliv zkaženosti a zločinnosti nepřetržitě vzrůstá. Denně jsou přinášeny zprávy o násilnostech, loupežích, vraždách, sebevraždách a zločinech Jež se nedají ani jmenovat.

Život ve městech je falešný a vyumělkovaný. Vášnivá touha po vydělávání peněz, kolotoč vzrušení a vyhledávaných zábav, žízeň po okázalém životě, luxusu a výstřednosti, to vše jsou síly, které celým zástupům lidí odvracejí pozornost od pravého smyslu života. Otevírají brány tisícům hříchů. Na mládež mají téměř neodolatelnou moc. Jedno z nejrafinovanějších a nejnebezpečnějších pokušení, jež útočí na mládež ve městech, je milování zábav. Volných dnů a zábav je nespočet, sportovní utkání i koňské dostihy přitahují tisíce lidí a vír vzrušení a radovánek je vzdaluje od rozumných povinností života. Peníze, jež by mohly být použity na lepší účel, jsou rozhazovány na pobavení. Působením koncernů a následkem odborových svazů a stávek se život ve městě stává stále obtížnější. Před námi jsou vážné těžkosti. Pro mnohé rodiny se odchod z města stane nezbytnou věcí. Životní prostředí ve městech je často smrtelně nebezpečné. Neustálé vystavení styku s nemocemi, zamoření zkaženým vzduchem, nečistá voda, nečisté jídlo, přeplněné, nezdravé a tmavé příbytky jsou některé z mnoha zel, se kterými je zde možno se setkat. Božím úmyslem nebylo, aby se lidé natísnili do měst a bydleli tam v činžácích a řadových domech. Na počátku umístil naše první rodiče do nádhery na pohled i poslech a přeje si, abychom se z těchto věcí radovali i dnes. Čím více vejdeme v soulad s původním Božím plánem, tím příznivější budou naše podmínky k zajištění zdraví pro tělo, mysl i duši. -MH 3635 (1905)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy