EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


Vyhněte se bojům politických stran

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

Vyhněte se bojům politických stran

Lidé si vytvořili konfederace, aby se protivili Pánu zástupů. Tyto spolky budou pokračovat až do chvíle, kdy Kristus opustí své místo Přímluvce před slitovnicí a vezme na sebe roucho odplaty. Satanské síly v každém městě organizují různé strany z těch lidí, kteří odporují zákonu Božímu. Otevření nevěrci i takzvaní svatí zaujímají v těchto stranách stejná stanoviska. Není čas na to, aby Boží lid byl slabošský. Nemůžeme si dovolit ani na okamžik opustit svou stráž. - 8T 42, 1904

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy