EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


ČÁST II. - Vyhnout se pracovním konfliktům - Zpět do svobody venkovských oblastí

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

ČÁST II. - Vyhnout se pracovním konfliktům - Zpět do svobody venkovských oblastí

Brzy přijde doba, kdy vládnoucí moc odborů začne být despotická. Pán našemu lidu dává znovu a znovu příkazy, že mají se svými rodinami opustit města a jít na venkov, kde se mohou lépe zaopatřit životními prostředky, protože těžkosti s nakupováním a prodáváním budou v budoucnu velmi vážné. Již nyní bychom měli dbát příkazů, jež nám jsou opakovaně dávány: Vyjděte z měst do venkovských oblastí, kde domy nejsou natlačeny jeden na druhém a kde se osvobodíte od zásahů nepřátel. - Lt 5, 1904

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy