EllenWhiteova.cz  (Na úvodní stránku) EllenWhiteova.cz


S kouskem země a útulným domovem

Život na venkově


Rejstřík - na začátek na začátek

S kouskem země a útulným domovem

Země má být obdělávána, aby vydávala svou moc, ale bez Božího požehnání nezmůže nic. Na počátku Bůh pohlédl na vše, co učinil, a prohlásil, že vseje dobré. Prokletí na zemi přišlo jako následek hříchu. Ale má se toto prokletí ještě zvyšovat rozmnožováním hříchu? Neznalost vykonává své zlověstné dílo. Líní služebníci svými lenošnými zvyky ještě zvětšují zlo. Mnozí nejsou ochotni získávat svůj chléb v potu tváře a odmítají orat zemi. Ale země v sobě skrývá požehnání pro ty, kteří mají dost odvahy, vůle a vytrvalosti, aby shromažďovali její poklady. Otcové a matky, jež vlastní kus země a klidný domov, jsou králi a královnami.

Mnoho zemědělců nezískalo náležitý výtěžek ze své země jen proto, že svou práci pojímali jakoby to bylo nedůstojné zaměstnání. Nevidí, zeje v něm požehnání pro ně i jejich rodiny. Vše, co vidí, je nevolnictví. Jejich sady jsou zanedbané, zrno není zaseto v pravou chvíli a z obdělávání půdy se učiní pouze povrchní práce. - FE 326,327 (1894)

Rejstřík - na začátek na začátek

EllenWhiteova.cz - Zajímavé webové odkazy